• Hva vektlegger erfarne lærere på mellomtrinnet i sin klasseledelse? 

      Dalseide, Anne (Bachelor thesis, 2015)
      Klasseledelse knyttes historisk sett til oppdragelse og til å holde disiplin, ro og orden i klasserommet. På tidlig 1900-tallet var det vanlig at lærerne brukte ulike former for avstraffelser, både fysiske og sosiale/verbale, ...