• Hva engasjerer elever i samfunnsfag? 

      Dale, Ingrid Lutro (Master thesis, 2020)
      Engasjement er et sammensatt begrep, men blir ofte brukt i sammenheng med god undervisning og engasjerte lærere. Elevengasjement driver læringen og påvirkes av mange ulike forhold. Det er likevel gjort lite forskning på ...