• Elevers refleksjoner ved filmatisering av novelle 

      Aamli, Øystein (Master thesis, 2019)
      Denne avhandlingen handler om elevers refleksjoner om adaptasjon og multimodalitet. Hensikten har vært å finne ut hvordan elevene velger, og hvordan de tenker, når de skal filmatisere en novelle. Problemstillingen er: ...