Show simple item record

dc.contributor.authorRein, Karoline
dc.contributor.authorHelland, Johanne Dybvik
dc.contributor.authorStensletten, Ingveig Hegle
dc.date.accessioned2013-07-10T10:46:18Z
dc.date.available2013-07-10T10:46:18Z
dc.date.issued2013-07-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/152032
dc.description.abstractTittelen på vår oppgave er «Risikovurderinger ved byggingen av boligmodulen til Edvard Grieg plattformen». I denne oppgaven har vi har sett på to bedrifter lokalisert på Stord, Kværner Stord og Apply Leirvik. Det foreligger en «subcontract agreement» mellom leverandøren Kværner Stord og underleverandør Apply Leirvik vedrørende EPC-kontrakten om boligmodulen til Edvard Grieg plattformen. Det vi var opptatt av var å finne ut hvordan disse bedriftene vurderte risiko i dette prosjektet. Deretter ville vi sammenligne de for å se om det var store forskjeller. Problemstillingen vår har vært «Hvordan vurderer Kværner Stord og Apply Leirvik risikoer i forhold til byggingen av boligmodulen til Edvard Grieg plattformen?». Oppgaven vår er altså en dybdecase, hvor vi gikk inn i to bedrifter. For å innhente data har vi i denne oppgaven benyttet oss av kvalitative metoder. Vi gjennomførte til sammen fire intervjuer, noe som vi synes var tilstrekkelig med tanke på oppgavens omfang. Vi innhentet også data ved hjelp av å analysere dokumenter. I oppgaven vår presenterer vi en teoridel som beskriver teori rundt risiko og risikostyring, før vi kommer inn på essensen i oppgaven; risikovurdering. Vi har også valgt å trekke inn teori om kontraktstyper, da dette er relevant for å besvare problemstillingen vår. Videre i oppgaven beskriver vi metoden vi har innhentet våre data på, før vi analyserer de data vi har fått, i analysedelen. Til slutt konkluderte vi med de funn vi hadde gjort i analysedelen av oppgaven. Funnene vi gjorde var veldig interessante. Vi oppdaget blant annet at aktørene Kværner Stord og Apply Leirvik har analysert risikoene i forbindelse med byggingen av boligmodulen til Edvard Grieg plattformen på to ulike måter. Det var også overraskende å finne ut at de to aktørene med så lik tradisjon har vidt forskjellig risikoappetitt. Vi bemerket oss at risikovurderingen i prosjektet i stor grad har blitt gjennomført i henhold til teorien vi har funnet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectØkadno_NO
dc.titleRisikovurderinger ved byggingen av boligmodulen til Edvard Grieg plattformenno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record