Show simple item record

dc.contributor.authorJohanssen, Bernt Andre Ø.
dc.contributor.authorLitlabø, Sigurd Bjelland
dc.contributor.authorLangeland, Lars Peder
dc.date.accessioned2011-07-13T08:39:52Z
dc.date.available2011-07-13T08:39:52Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151956
dc.description.abstractVi har valgt å kalle denne oppgaven ”Det skjulte arbeidsmarkedet”, hvor vi ønsket å finne ut hvorfor bedrifter velger å rekruttere på det som vi har definert som “uformell rekruttering”. Dette er basert på et nasjonalt anslag som tilsier at av alle ledige stillinger som er på markedet, er det kun 30-40 % av disse som lyses ut offentlig, mens de resterende 60-70% tilsettes uten noen form for offentlig stillingsutlysning. I oppgaven har vi valgt å definere de 60-70 % som et “skjult” arbeidsmarked. For å finne mer ut om temaet begynte vi med innsamling av litteratur igjennom søk på internett, bibliotek og tidligere pensumbøker fra organisasjons- og personalfag. Vi har valgt å dele oppgaven inn i fem hovedkapitler. Første del av oppgaven omhandler det teoretiske grunnlaget, som er delt opp i nettverk, rekruttering, kompetanse og personalplanlegging. Etter presentasjon av teori forteller vi om metodene vi har brukt for å samle inn data, der vi presenterer den kvantitative metoden spørreskjema sammen med den kvalitative metoden intervju. I den tredje delen av oppgaven presenterer vi data vi har fått fra informantene igjennom intervju, mens i den fjerde delen analyserer vi innsamlet data opp mot den første teoridelen. Det femte og avsluttende kapittelet inneholder konklusjonen vår, samt en oppsummering omkring våre egne tanker og meninger om temaet. Utgangspunktet for oppgaven vår var å finne ut hvorfor så mange bedrifter velger å rekruttere via en uformell metode. Igjennom vår forskning har vi ikke fått frem tydelige nok data til å kunne trekke en fast konklusjon på hvorfor dette er tilfellet. Vi har samtidig fått frem en del gode og kritiske blikk på denne rekrutteringsmetoden via våre informanter, som kan oppfordre til videre forskning. Eksempel på synspunktene rettet mot denne rekrutteringsmetoden er at noen informanter rekrutterte uformelt på grunn av høye kostnader ved en formell rekrutteringsprosess. Videre kunne dette også gjelde kostnader og risiko knyttet til en eventuell feilansettelse ved en formell prosess. Dette var basert på tidligere erfaring ved at en person hadde gitt seg ut for å være noe helt annet på søknad, CV og intervju enn det han egentlig var. Noen informanter mente samtidig at uformell rekruttering ble brukt basert ut i fra tidligere erfaringer og tradisjoner, mens andre informanter mente at dette var en tilfeldighet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectØkaden_US
dc.titleDet skjulte arbeidsmarkedeten_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record