Show simple item record

dc.contributor.authorEikemo, Gro-Mette Rønning
dc.date.accessioned2010-07-01T11:58:52Z
dc.date.available2010-07-01T11:58:52Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151799
dc.description.abstractI dagens samfunn er det en nødvendighet for mange organisasjoner å foreta endringsprosesser for å kunne henge med i konkurransen. En endringsprosess vil ha innvirkning på de ansatte og i den forbindelse har jeg valgt å belyse problemstillingen: «Hvordan vil endringsprosessen «Nye Gyda» virke på motivasjonen til de ansatte?». Jeg har brukt teorier om motivasjon for å finne ut hva som motiverer de ansatte til å gjøre en innsats i en organisasjon. Jeg har også brukt teori om endringer for å klare å sette dette i riktig sammenheng. Som metode valgte jeg å bruke kvalitative intervjuer. Jeg hadde seks informanter som er ansatt på plattformen Gyda. Jeg har konkludert med at når det gjelder utfordringer, variasjon i arbeidsoppgaver og ansvar så har organisasjonen vært god på det og det vil kunne virke positivt inn på de ansattes motivasjon. Det samme kan vi si om karriereutviklingsplanene som den enkelte ansatte får. Dette oppfattes som et godt tiltak og kan også virke positivt inn på motivasjonen. Når det gjelder å gi de ansatte anerkjennelse for arbeidet de utfører har det ikke vært noen endring i løpet av endringsprosessen. Dette har imidlertid driftsleder alltid vært god på og det vil være positivt for motivasjonen. Øverste ledelse må bli bedre på dette. De ansatte har følt at det har forekommet forskjellsbehandling i løpet av endringsprosessen. Ledelsen har heller ikke vært til stede på den måten de bør under en slik prosess. Signalene som er sendt ut har til tider vært negative og informasjon har endret seg for hurtig til at de ansatte klarer å holde seg oppdatert. Delmålene som er satt blir oppfattet som uakseptable av noen, fordi mål som går på hele plattformen, vil virke inn på individuell bonus. Det er også stor enighet om at måten å nå hovedmålene på ikke er den måten det nå gjennomføres på. Noen føler at sikkerheten ikke blir ivaretatt når bemanningen går ned og det vil ta lenger tid å utføre tilfredsstillende arbeid. Når det gjelder ledelsen sin måte å takle motstand på så har den vært dårlig. Alle disse faktorene vil kunne virke inn på de ansattes motivasjon på en negativ måte.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectØkaden_US
dc.titleMotivasjon i en endringsprosessen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record