Show simple item record

dc.contributor.authorBreistig, Sigrund
dc.date.accessioned2013-05-10T06:00:23Z
dc.date.available2013-05-10T06:00:23Z
dc.date.issued2013-05-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151295
dc.description.abstractTalet barn som vert medisinerte for ADHD aukar årleg. Bekymra foreldre etterspør kosthaldsråd som kan redusere symptombilete hjå barna. Medan internett og faglitteraturen florerer med kosthaldsråd er dei nasjonale retningslinjene varsame med å gje råd grunna mangel på resultat frå forsking. Forskinga som dei nasjonale retningslinjene byggjer på er tildels meir enn ti år gamal. Sjukepleieprofesjonen krev at ein nyttar den beste kunnskapen tilgjengeleg og at ein stadig søkjer nyaste forsking. Denne oppgåva har som hensikt å svare på kva kosthaldsråd sjukepleiaren kan gje vidare til barn med ADHD etter prinsippa av kunnskapsbasert praksis. Metoden som er brukt er eit hurtigsøk som liknar eit systematisk litteratursøk, men med eit begrensa utval av artiklar. Seks relevante artiklar frå 2009 og nyare dato er henta frå søkebasane PubMed og Cinahl. Resultata frå søket er sprikande. Funna viser at: Sukker har ingen signifikant samanheng med ADHD Barn som har eit kosthald med mykje sukker er overrepresentert med ADHD diagnose. Omega 3 reduserer lærevanskar hjå barn med ADHD. Strenge kosthaldsdiettar reduserer ADHD symptoma med meir enn 40 % hjå 78 % av barn med ADHD. Barn med ADHD et for lite C-vitaminer. På tross av signifikante resultat i enkeltstudier er det etter prinsippa om kunnskapsbasert praksis ikkje høg nok evidens for å endre praksis i forhold til kosthaldsråd. Dei sprikande resultata understreker behovet for individuell evaluering for kvar pasient.no_NO
dc.language.isonnono_NO
dc.subjectSykepleieno_NO
dc.subjectHaugesundno_NO
dc.titleKva kunnskapsbaserte ernæringsråd kan sjukepleiaren gje til barn med ADHD?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record