Show simple item record

dc.contributor.authorNedrebø, Tone
dc.date.accessioned2012-05-29T09:03:16Z
dc.date.available2012-05-29T09:03:16Z
dc.date.issued2012-05-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151209
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt Lungekreft er den nest hyppigste kreftformen for menn og tredje hyppigste hos kvinner i Norge, og det blir rapportert mye smerter hos disse kreftpasienter. Forskning viser at mange ikke blir smertelindret nok. Som sykepleier er en den som tilbringer mest tid med pasientene, og en har derfor en viktig oppgave med å karlegge og smertelindre disse pasientene godt nok. Hensikten med oppgaven var å finne ut hvordan en som sykepleier kan bidra til bedre smertelindring hos pasienter med langtkommen lungekreft. Metode Metoden som er brukt i oppgaven er en litteraturstudie. Det baseres på allerede eksisterende faglitteratur, forskningsartikler og teorier som belyser et tema. For å best mulig besvare problemstillingen gransker en kritisk område og sammenligner den brukte litteraturen. Resultat Sykepleiere har generelt sett for dårlig kompetanse innen område smertelindring. Å smertelindre kan være en vanskelig oppgave, spesielt hvis en ikke kommuniserer bra med pasienten. Å øke kunnskapsnivået og bedre kommunikasjonen vil føre til bedre kartlegging av pasientens smerter. Dette vil videre føre til bedre livskvalitet og styrket håp hos pasienter med langtkommen lungekreft. Som sykepleier må en holde seg oppdatert på bruken av de mest vanlige metodene og kunne bruke smertetrappen aktivt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectSykepleieno_NO
dc.subjectHaugesundno_NO
dc.titleSmertelindring til pasienter med lungekreftno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record