Show simple item record

dc.contributor.authorStangeland, Inger Marie
dc.date.accessioned2012-05-25T09:37:17Z
dc.date.available2012-05-25T09:37:17Z
dc.date.issued2012-05-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151203
dc.description.abstractTittel: Sykepleiers møte med rusmiddelavhengige Bakgrunn for valg av tema: Rusmiddelavhengige vil ofte være representert ved somatiske sykehusavdelinger. Erfaring fra klinisk praksis viser at disse ikke alltid blir møtt med samme respekt og verdighet som andre pasienter. Problemstilling: Hvordan ivareta verdighet til pasient med rusmiddelavhengighet? Hensikt: Oppgaven ønsker å belyse sykepleiers holdninger i forhold til rusmiddelavhengige pasienter. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Det er gjort søk i CINAHL med hovedvekt på søkeordene substance addict*, dignity og quality of care. Det var ikke utført mange studier på akkurat dette temaet. Det ble valgt tre forskningsartikler samt en fagartikkel, alle nyere enn 2002. Resultater: Artiklene gir et innblikk i hva sykepleiere og pasienter legger i verdighetsbegrepet. Funn fra artiklene viser at det er et stort behov for å øke sykepleieres kunnskap innenfor dette feltet. Oppsummering: Rusmiddelavhengige tilhører en marginalisert gruppe. At deres lidelser er selvforskyldte, kan føre til at disse ikke blir møtt med den respekt og verdighet som de har krav på. Verdigheten er iboende i mennesket og kan aldri frarøves, men den kan krenkes. Sykepleiere må arbeide med sine holdninger i forhold til disse for å være i stand til å tilby pleie av høy kvalitet. Derfor er det viktig at sykepleier søker kunnskap om disse menneskene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectSykepleieno_NO
dc.subjectHaugesundno_NO
dc.titleSykepleiers møte med pasient med rusmiddelavhengighetno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record