Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKvarsvik, Tina
dc.date.accessioned2010-04-29T07:45:35Z
dc.date.available2010-04-29T07:45:35Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/150991
dc.description.abstractBakgrunnen for min oppgave er at jeg ønsket å lære mer om hvordan man kan utøve god sykepleie til pasienter som lider av Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). En befolkningsundersøkelse viser at en stor andel av den eldre befolkningen lider av sykdommen. KOLS kan ikke helbredes, og sykepleien må derfor ta sikte på å gjøre tilværelsen best mulig for pasienten. Formålet med oppgaven er derfor å finne ut hvordan man som sykepleier kan bidra til at pasienter med KOLS opplever god livskvalitet. Denne oppgaven er en litteraturstudie. Det vil si at jeg ved både bruk av teori og vitenskapelige artikler vil belyse min problemstilling. Jeg vil vektlegge sykepleierens pedagogiske rolle, og pasientopplæringens innvirkning. Måten sykepleieren bruker seg selv på, vil også spille en rolle når man skal oppnå å hjelpe pasienten best mulig. Empowerment og mestring er viktige begreper som er med på å skape god livskvalitet hos pasienten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectSykepleieen_US
dc.titleLivskvalitet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdomen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel