Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNilsen, Elisabeth
dc.date.accessioned2009-04-06T08:55:41Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/150909
dc.description.abstractStudier viser at pasienter som får hemodialysebehandling har betydelig dårligere livskvalitet enn befolkningen generelt (Cleary og Drennan, 2004). Det vil derfor være viktig å øke sykepleiers kunnskaper på område slik at tiltak iverksettes for å unngå dette. I denne oppgaven tar jeg derfor for meg hvordan sykepleier kan fremme livskvalitet hos hemodialysepasienter som venter på en nyretransplantasjon. Oppgaven belyser viktigheten av å etablere et menneske-til-menneske-forhold mellom sykepleier og pasient for utøvelsen av sykepleie. Gjennom et slikt forhold kan sykepleier kartlegge pasientens opplevelse av sin livssituasjon, og få frem pasientens definisjon av sine problem. Gjennom å fremme empowerment, mestring og håp kan sykepleier øke pasientens opplevelse av å ha det godt – ha livskvalitet.en
dc.format.extent171221 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectSykepleieen
dc.titleLivskvalitet hos dialysepasienteren
dc.typeBachelor thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel