Show simple item record

dc.contributor.authorSæverud, Marita
dc.date.accessioned2009-04-06T07:47:05Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/150903
dc.description.abstractBakgrunn: Diabetes er en veldig utbredt sykdom som kan ramme alle i alle aldrer. Som sykepleier kan en derfor møte disse pasientene uansett hvor man jobber og hvilken praksis man er i. Mål/ Hensikt: Hensikten med denne oppgaven var å finne ut hva som er sykepleierens rolle i det forebyggende arbeidet av diabetiske fotsår. Målet var å øke kunnskapen på dette området og finne ut hvorfor forebygging er viktig og hvilke plager og lidelser pasientene kan få når de har slike sår. Metode: For å finne frem til forebyggende tiltak, og komplikasjonene slike sår kan medføre har jeg lest teori og ulike forskningsartikler. Jeg har videre valgt ut forskningsartikler som var relevante i forhold til min problemstilling og drøftet disse opp mot den teorien jeg fant. Resultat/Funn: Etter å ha arbeidet med denne oppgaven har jeg kommet frem til at sykepleierens rolle i det førebyggende arbeidet av diabetiske fotsår omhandler i det hele og store å undervise og veilede pasientene. Sykepleieren må også motivere pasientene, siden det er av stor betydning at pasientene selv er aktive i gjennomføringen av de forebyggende tiltakene som blir anbefalt. Det å ha diabetiske fotsår kan medføre mange lidelser for pasienten, både av fysisk, psykisk og sosial art.en
dc.format.extent143208 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectSykepleieen
dc.titleForebygging av diabetiske fotsår: hvordan kan sykepleier bidra til å unngå at det oppstår fotsår hos eldre pasienter med diabetes?en
dc.typeBachelor thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record