Show simple item record

dc.contributor.authorIgland, Stig
dc.date.accessioned2010-02-02T09:11:47Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/150497
dc.descriptionMR690 000en
dc.description.abstractTitttel og samandrag: ”Det nyttar ikkje å vere soloartist her” - Ein studie om tverrfagleg samarbeid som reiskap for kontinuerleg forbetring i komplekse rehabiliteringsprosessar, og i så fall korleis. Studien har som føremål å utvikle kunnskap knytt til om tverrfaglig samarbeid kan fungere som reiskap for kontinuerleg forbetring i komplekse rehabiliteringsprosesser. Ein kvalitativ metode er nytta, og dei empiriske undersøkingane baserer seg på uformelle intervju av ni tilsette frå åtte ulike faggrupper ved ei rehabiliteringseining i spesialisthelsetjenesta. Funna i studien syner at: Ein legg vekt på det uformelle samarbeidet. Opplæring i tverrfagleg arbeid ser ikkje ut til å vere sett i system, men erfarne fagpersonar kan ha uformelle funksjonar som rollemodellar. Ein ut til å prioritere at dei same personane fyller faste funksjonar, framfor å skreddarsy fleksible løysingar for den einskilde pasient. Det synest å vere ein medviten strategi frå leiarane si side at faglege avgjerder blir fatta kollektivt gjennom felles tverrfaglege drøftingar. Det kan sjå ut som at verdiane knytt til tverrfagleg samarbeid og påverkar utøvinga av leiarskap.en
dc.format.extent2086431 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonnoen
dc.subjecttverrfaglig samarbeiden
dc.subjectrehabiliteringsprosesseren
dc.subjectlivslang læringen
dc.titleDet nyttar ikkje å vere soloartist her : ein studie om tverrfagleg samarbeid som reiskap for kontinuerleg forbetring i komplekse rehabiliteringsprosessaren
dc.title.alternativeThere is no use for solo performers here : if interdisciplinary cooperation can function as a tool for continuous quality improvement in complex rehabilitation processesen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record