Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBell, Liv Janne
dc.date.accessioned2009-01-27T13:27:32Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/150471
dc.description.abstract”Du må synst det er kjekt!” - Om oppleving, kompetanse og læring i personalleiarrolla Studien har som føremål å få kunnskap om korleis leiarar opplever det å vere personalleiarar, kva kompetanse dei meiner er viktig i personalleiarrolla og korleis dei har lært seg å handtere denne. Det er nytta kvalitativ metode i form av uformelle intervju. Utvalet består av 9 tenesteleiarar i èin kommuneorganisasjon. Å leie menneske vert rapportert å vere den mest utfordrande leiarrolla. Funna i studien syner at leiarane opplever det som utfordrande å vere personalleiar, men samtidig spanande og kjekt. Dei legg vekt på at du må like å vere personalleiar for å vere det: ”Du må synst det er kjekt!”. Den personlege kompetansen vert sett på som avgjerande for korleis leiarane handterer rolla som personalleiar. Funna viser at leiarane lærer personalleiing først og fremst gjennom eiga erfaring i det daglege arbeidet, dvs. uformell læring på arbeidsplassen. For å lære av slik erfaring er det viktig at leiarane har evne til å reflektere over dei erfaringane dei gjer seg.en
dc.format.extent359583 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectpersonalledelseen
dc.titleDu må synst det er kjekt! - om oppleving, kompetanse og læring i personalleiarrollaen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel