Show simple item record

dc.contributor.authorTisthamar, Kari-Anne
dc.date.accessioned2010-11-12T07:44:28Z
dc.date.available2010-11-12T07:44:28Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/150057
dc.descriptionSK 152, våren 2010en_US
dc.description.abstractProblemstilling: På kva måte kan dagtilbod vere viktig for heimebuande personar med demens? Mange stadar blir dagtilbod omtala som eit manglande leddet i omsorgskjeda. Denne litterære oppgåva prøvar å belyse korleis dagaktivitetstilbod kan vere viktig for heimebuande personar med demens. Talet på eldre mennesker er aukande og fleire får demens. I dag er det om lag 70 000 personar med demens i Norge, og minst halvparten av desse bur i eigen heim. Det å tilrettelegge for at personar med demens kan få bu heime lengst mogeleg er ei politisk målsetting, og dagtilbod kan i denne samanheng vere eit viktig supplement. Undersøkingar visar at dagtilbod er eit godt tilbod til personar med demens, samstundes som det kan verke avlastande for pårørande og dermed vere med på å utsette innlegging i institusjon. Dagtilbod som er spesialt tilrettelagt for heimebuande personar med demens er lite utbygd i Norge, kun tretti prosent av alle norske kommunar har slike tilbod. Det er naudsynt med ei betydeleg satsing på dagtilbod i åra framover for å møte behovet for behandlingstilbod utanfor institusjon. Av Demensplanen går det fram at alle kommunane i landet bør kunne tilby eit tilrettelagt dagaktivitetstilbod for personar med demens innan 2015. Eit godt tilrettelagt dagsentertilbod kan vere av stort betydning for at personar med demens og deira familiar skal oppleve kvardagen som trygg og meiningsfull.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.subjectdemensen_US
dc.subjectdagtilbuden_US
dc.titleEit manglande ledd i omsorgskjeda?en_US
dc.title.alternativeA missing link in the chain of care?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record