Show simple item record

dc.contributor.authorAarland, Monica
dc.contributor.authorStinterud, Marte Leine
dc.contributor.authorWangen, Kine Midtun
dc.date.accessioned2013-09-02T10:45:11Z
dc.date.available2013-09-02T10:45:11Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/150034
dc.descriptionReiselivsledelse RE694 Mai, 2013no_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg dagens rolle for de tradisjonelle reisebyråene i Norge. Vårt arbeid med problemstillingen i oppgaven vil utforske hvilken rolle de tradisjonelle reisebyråene har i dagens samfunn. Med internetts ekstreme utvikling etter tusenårsskiftet, har de tradisjonelle reisebyråene vært nødt til å endre sin bruk av salgs- og distribusjonskanaler. Internett kan representere et verktøy for de tradisjonelle reisebyråene, men kan også bli sett på som en stor trussel. Vi har forsøkt å finne ut om dagens tradisjonelle reisebyrå hovedsakelig ser på internettaktører som konkurrenter og trusler, eller om de utnytter internett som et salgsfremmende verktøy. Vi har intervjuet fire tradisjonelle reisebyrå, med forskjellige utgangspunkt. De fire byråene har forskjellige kundegrupper, tilbyr forskjellige reiser og arbeider med forskjellige salgs- og distribusjonskanaler. Dette er en kvalitativ undersøkelse, og vi har ikke vært ute etter representative svar. Vi har forsøkt å gå i dybden, og ville finne personlige meninger og årsaker som kan begrunne dagens situasjon for de tradisjonelle reisebyråene. Vår undersøkelse viser at situasjonen til de fire tradisjonelle reisebyråene vi har intervjuet er veldig bra. De kan alle vise til stadig økonomisk vekst, og påstår at gjenkjøpsgraden og kjøpevilligheten til forbrukerne er høy. Ut i fra vår undersøkelse, med støtte fra annen teori i oppgaven, kan vi peke ut noen faktorer som ser ut til å spille inn når forbrukerne skal velge mellom å bruke tradisjonelle reisebyrå eller internett som salgskanal. Det som kommer tydeligst fram i vår oppgave er at trygghet, garanti og kompetanse veier tungt i dette valget. Vi kan også konkludere med at de fire tradisjonelle reisebyråene i stor grad utnytter internett som et verdifullt hjelpemiddel, og vil i meget liten grad kalle det en trussel. Vi mener også at den generelle økonomiske situasjonen i Norge er med på å bidra til at de tradisjonelle reisebyråene har økende omsetning hvert år.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectreisebyråno_NO
dc.subjecttradisjonelle reisebyråno_NO
dc.titleDagens rolle for de tradisjonelle reisebyråene : med internetts sterke posisjon i markedet, hvilken rolle har de tradisjonelle reisebyråene? - Hvordan ser fremtiden ut for de tradisjonelle reisebyråeneno_NO
dc.title.alternativeToday’s situation for the traditional travel agenciesno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.source.pagenumber70no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record