Show simple item record

dc.contributor.authorFotland, Linn Nordås
dc.contributor.authorKvalvik, Jørn
dc.contributor.authorGåsemyr, Helene
dc.date.accessioned2013-09-03T08:22:46Z
dc.date.available2013-09-03T08:22:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/150021
dc.descriptionØkonomi og administrasjon KA692 Mai 2013no_NO
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven har vi tatt for oss de nye retningslinjene for boliglånpraksis som ble innført av Finanstilsynet 1. desember 2011. Retningslinjene inneholder blant annet krav om 15 prosent egenkapital ved opptak av lån knyttet til kjøp av bolig. Oppgaven vår starter med å sammenligne boligmarkedet og byggekostnader. Deretter bruker vi en boligprismodell for å forklare utviklingen av boligprisene etter at 15 prosent egenkapitalkrav ble innført. Videre har vi settpå hvilke effekter de nye retningslinjene har hatt på gjeldsbygging, boligprisutvikling og skjevfordeling. Vi har tatt utgangspunkt i unge førstegangskjøpere, og om det har oppstått et klasseskille mellom de som har ressurser til å komme seg inn på boligmarkedet, og de som havner utenfor. Videre har vi sett nærmere på hvilke muligheter førstegangskjøperne har for å finansiere det nye egenkapitalkravet. Det vi har kommet frem til er at Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp har fått noen av de ønskede virkningene. I tillegg har retningslinjene fått noen bivirkninger som kanskje ikke var tatt med i betraktningen. Vår konklusjon er at retningslinjene gjør det enda vanskeligere for unge å få boliglån, og at det foreligger indikasjoner på at retningslinjene kan føre til et klasseskille i samfunnetno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectutlånspraksisno_NO
dc.subjectboligkjøpno_NO
dc.subjectførstegangskjøpereno_NO
dc.titleFinanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp : unge førstegangskjøpere og deres muligheter til å komme inn på boligmarkedetno_NO
dc.title.alternativeThe Financial Supervisory Authority of Norway’s new guidelines for prudent residential mortgage lending practices : young first time buyers’ and their possibilities to enter the housingmarketno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.source.pagenumber68no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record