Show simple item record

dc.contributor.authorSolheim, Inger Johanne
dc.date.accessioned2007-09-05T07:49:50Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0806-1688
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149512
dc.description.abstractRapporten er basert på omfattande intervju med 14 sosialklientar i fem kommunar i Sogn og Fjordane. Klientane vart spurde om korleis dei opplever møte med eller relasjonen til sosialarbeidaren og korleis det var å møta sosialarbeidaren på fritida. Empirien syner at alle klientane opplevde skam før møtet med sosialkontoret, ingen tenker på seg sjølve som sosialklientar og dei opplever kontakten med sosialkontoret som mellombels. I møte med sosialarbeidaren deler klientane seg i to typologiar, konflikt – og konsensutypologi. Alle klientane er opptekne av relasjonen til sosialarbeidaren og oppfattar den som avgjerande for korleis samhandlinga skal utvikla seg og om dei vil få hjelp. Menn og kvinner opplever møtet med sosialarbeidaren på fritida ulikt. Til skilnad frå mennene var kvinnene opptekne av kva sosialarbeidarane tenkte om dei, og dei hadde ulike opplevingar knytt til dette. Dei kvinnelege klientane var òg opptekne av om teieplikta vert halden.en
dc.format.extent791108 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherHøgskulen i Sogn og Fjordaneen
dc.relation.ispartofseriesHSF Rapporten
dc.relation.ispartofseries4/2005en
dc.subjectAvdeling for samfunnsfagen
dc.subjectbrukarundersøkjingen
dc.subjectsosialkontoren
dc.subjectsosialklienteren
dc.subjectbrukerundersøkelse
dc.titleKlientar si oppleving av kontakten med sosialarbeidarar på sosialkontoren
dc.typeBook
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360
dc.source.pagenumber44 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record