Show simple item record

dc.contributor.authorIdsø, Johannes
dc.contributor.authorÅrethun, Torbjørn
dc.date.accessioned2013-02-12T06:32:17Z
dc.date.available2013-02-12T06:32:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0806-1696
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149491
dc.description.abstractVed produksjon av biogass må en ha tilgang på biomasse i så store mengder at en kan utnytte stordriftsfordeler i prosduksjonen. Slam fra husholdninger og industri samt slakteavfall fra fiskeoppdrett og slakteriene egner seg godt som råvare til biogassproduksjon.Vi har undersøkt tilgangen på slam og slakteavfall fra fisk og husdyr i Sogn og Fjordane. Den totale avfallsmengden er: ca 12.000 tonn slam, 10.000 tonn matavfall fra husholdningene, 7.600 tonn slakteavfall fa lakseslakteriene og 21.500 tonn slakteavfall fra husdyr (her er Buskerud, Hordaland og Møre og Rosmdal også inkludert). Den totale biomassen i disse kategoriene utgjør ca. 51.000 tonn, Dersom alt avfallet brukes til produksjon av biogass vil den årlige produksjonen bli på ca. 23 GWh. De økonomiske sidene ved å investere i et produksjonsanlegg for biogass er ikke analysert.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesHSF-Notat;2/2013
dc.subjectslamno_NO
dc.subjectslakteavfallno_NO
dc.subjectbiogassno_NO
dc.subjectbiometanno_NO
dc.titleBiogass i Sognno_NO
dc.typeBookno_NO
dc.subject.nsi::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Management of natural resources: 914
dc.source.pagenumber13 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record