Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLinnerud, Kristin
dc.date.accessioned2007-09-03T10:34:08Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0806-1696
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149449
dc.description.abstractFormålet med notatet er å utvikle en normative model for prising av gasstransport. Modellen tar utgangspunkt i nyere reguleringsteorier, der kontrakten mellom en regulator og en bedrift er preget av informasjonsasymmetri og kan beskrives v.h.a. prinsipal-agent modeller. Innledningsvis beskriver jeg gassmarkedet og behovet for regulering. Deretter utleder jeg en normativ prismodell. Til slutt evaluerer jeg ECP-regelen mot min normative modell.en
dc.format.extent2844275 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.publisherHøgskulen i Sogn og Fjordaneen
dc.relation.ispartofseriesHSF Notaten
dc.relation.ispartofseries2/2005en
dc.subjectAvdeling for økonomi og språken
dc.subjectNatural Gas
dc.subjectRegulation
dc.subjectNatural Monopoly
dc.subjectAccess pricing
dc.subjectNetworks
dc.titleNatural Gas Network and Access Pricingen
dc.typeBook
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel