• Kroppsøving, helse og «folkehelse og livsmestring» 

      Byberg, Kristoffer (Master thesis, 2021)
      Helse blir ansett som et nasjonalpolitisk satsningsområde, og skolen blir sett på som gunstig arena for å bedre folkehelsen. Helse har vært en del av legitimeringsgrunnlaget for kroppsøvingsfaget fra tidligere av, og inngår ...