• «Deeds not words» En analyse av ulike narrativer i suffragettehistorien 

   Flater, Edle-Christine (Master thesis, 2017-05-15)
   Kvinner har i de senere årene fått en større plass i historieskrivingen. Men hvordan har de blitt skrevet om? Kjønnsforskningen og kvinnehistorien gjorde sitt inntog på 1970-tallet, og flere kjønnshistorikere ønsket å ...
  • Å forske med kunsten kollaborativt i en fortellerforestillingsproduksjon 

   Lyngstad, Mette Bøe; Thorkildsen, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I denne artikkelen viser forskerne, som også er fortellere, hvordan de i utviklingen av sin egen fortellerforestilling forsket med kunsten. Artikkelforfatterne forsøker å vise en selvrefleksivitet og metodologisk bevissthet ...