• Tid og bevegelse: Narrativ analyse av samhandling i psykomotorisk fysioterapi 

   Grimsgaard, Elisabeth (Master thesis, 2021)
   Prosjektets formål er økt innsikt i hvordan psykomotoriske fysioterapeuter kan hjelpe mennesker som har opplevd belastende livshendelser. Det tar utgangspunkt i fortelling som en måte å forstå fortiden, finne mening i ...
  • Utvikling av veiledningskompetanse i et læringsfellesskap 

   Haara, Frode Olav; Taraldsen, Lene Hayden; Jenssen, Eirik S. (Journal article, 2020)
   I artikkelen ser vi på hvordan et fagmiljø kan videreutvikle kompetanse til å veilede gjennom erfaringsdeling og refleksjon rundt egen veilederrolle. Utvikling av veiledningskompetanse kobler vi til deltakelse i et ...