• Evaluering av prøvefaget Klima- og miljø ved Firda vidaregåande skule 

      Sætre, Per Jarle (Notat - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane;9/2017, Working paper, 2017)
      Ved Firda vidaregåande skule i Nordfjord har ein utvikla eit nytt fag med tittel klima– og miljøfag. Faget tar for seg forskjellige sider ved klimautfordringa. Rapporten er ein gjennomgang av målsettingar og erfaringar ...