• Den ansvarlege læraren 

      Hammerseth, Kirstin (Master thesis, 2017-05-15)
      Temaet i denne studien er testing i barneskulen. Problemstillinga er kva innverknad har det auka fokuset på resultat på læraren sitt arbeid i barneskulen? Studien er bygd opp gjennom intervju av lærarar. Her deler dei sine ...