• Miljørapportering i oppdrettsforetak: Fast i fisken? 

   Fallan, Even; Granrud, Hans Roger; Litlabø, Eva Annette; Rønning, John Erik (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Dette er en studie av miljørapporteringspraksis for en stor andel av norske lakseoppdrettsforetak. Data om miljørapportering i årsberetningen for 2019 og annen informasjon som årsberetningen henviser til, er studert ved ...
  • Tilfredsheit med eit hotell. Kva rolle spelar opplevingar med merkevara, innovasjonsgrad og grøn image? 

   Oklevik, Ove; Pedersen, Per Egil; Nysveen, Herbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I denne artikkelen studerer vi effekten av merkeoppleving, innovasjonsgrad og grøn image på tilfredsheit med merkevara i hotellsektoren og diskuterer kva praktiske implikasjonar dette har for leiinga av eit hotell. Vi ...