• Konstruksjonsanalyse av ventilplattform 

      Naley, Bjørge; Gismarvik, Kjell Jostein (Bachelor thesis, 2011)
      Denne oppgaven omhandler analyse og styrkeberegninger av en ettermontert ventilplattform på Visund plattformen. Ventilplattformen ble installert i forbindelse med en modifikasjon av prosessanlegget i 2005, dette for at ...