• Personlige læringsnettverk (PLN) og 21st century skills 

      Naglestad, Heidi (Master thesis, 2015-10-13)
      Formålet med denne studien har vært å få kunnskap om hvordan lærere i videregående skole beskriver sin bruk av personlige digitale læringsnettverk (PLN) og web 2.0-verktøy, og om de gjennom sin bruk av PLN tilegner seg ...