• Har du ete frukost i dag? 

      Laache, Sigrid (Bachelor thesis, 2014)
      Ved hjelp av å drøfte forsking, litteratur og eigne erfaringar, har eg kome fram til tiltak som sjukepleiarar kan sette i verk for å førebyggje underernæring hjå ein eldre heimebuande pasient med Alzheimers sjukdom (AD). ...