• En komparativ livsløpsanalyse av elektriske og konvensjonelle kjøretøy 

      Folchert, Hannah Luise; Ulvang, Hanne Selle; Ødegård, Anette Olin (Bachelor thesis, 2019)
      I 2015 gikk FNs 193 medlemsland sammen og vedtok 17 mål for en global, bærekraftig utvikling. Dette innebærer å ende fattigdom, bekjempe ulikheter og takle klimaendringene vi i dag står overfor. Klimagassutslipp fra ...