• Strategi og endring i næringslivet 

      Birkeland, Marit; Saur, Jane Annie; Ådland, Bjørn Ove (Bachelor thesis, 2015-07-30)
      Denne oppgaven ser på endring og strategi i næringslivet, og er i hovedsak utført for å få klarhet i problemstillingen: ”Hvorfor velger organisasjoner å foreta outsourcing som en strategi for endring?” Vår nysgjerrighet ...