Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugstad, Randi Cesilie
dc.date.accessioned2020-07-16T07:28:34Z
dc.date.available2020-07-16T07:28:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669238
dc.descriptionMasteroppgave i kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergenen_US
dc.description.abstractBakgrunn: Det er stort fokus både internasjonalt og nasjonalt, på kvalitet og kvalitetssikkerhet i helsetjenestene som tilbys pasienter. Anbefalinger fra kunnskapsbaserte retningslinjer skal sikre at pasienten får den beste tilgjengelige behandlingen. Likevel viser undersøkelser at det kan være en avstand mellom retningslinjens anbefalinger og etterlevelsen av dem i praksis. For å evaluere hvordan en nasjonal retningslinje for behandling av pasienter med multippel sklerose (MS) følges i praksis, kan en kartlegging gjennomføres. Mål: Å kartlegge om pasienter ned relapsing remitting multippel sklerose (RRMS) ved en nevrologisk avdeling ble tilbudt sykdomsmodifiserende behandling etter nasjonale retningslinjer, og hvis de ikke fikk tilbud, hva var årsaken til det? Metode: Et kvalitetsforbedringsprosjekt ble utført med metoden klinisk audit. Ved hjelp av et auditskjema ble pasienter med RRMS kartlagt om de fikk tilbud om sykdomsmodifiserende behandlig, eller ikke. Resultat: Av en populasjon på 1154 pasienter, hadde 837 RRMS og ble inkludert i prosjektet. Av de inkluderte pasientene hadde 90 % fått tilbud om sykdomsmodifiserende behandling, og av de som fikk tilbud, brukte 82% behandligen i 2015. Av de som fikk tilbud om behandling, takket 8 % nei av ulike årsaker. Det var 10 % av pasienter med RRMS som ikke hadde fått tilbud om behandling. Høy alder var assosiert med risiko for å bli behandlet (p=<0.001). Konklusjon: Kartleggingen viser godt samsvar mellom den nasjonal retningslinjens anbefaling vedrørende å tilby pasienter med RRMS sykdomsmodifiserende behandling, og praksis ved avdelingen. En re-audit bør gjennomføres på et senere tidspunkt, for å se om det positive resultatet opprettholdes.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectklinisk auditen_US
dc.subjectkvalitetsforbedringen_US
dc.subjectmultippel skleroseen_US
dc.subjectsykdomsmodifiserende behandlingen_US
dc.subjectsykdomsprogresjonen_US
dc.titleFår pasienter med multippel sklerose tilbud om sykdomsmodifiserende behandling etter gjeldende nasjonal retningslinje? Et kvalitetsforbedringsprosjekt basert på metoden klinisk auditen_US
dc.title.alternativeAre patients with multiple sclerosis offerd disease-modifying treatment based on recommendations from a national guideline? A quality improvement project based on clinical audit as methoden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMAKP601en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal