Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLøberg, Aina Helen
dc.contributor.authorDyregrov, Kari
dc.contributor.authorLindeman, Sari Kaarina
dc.contributor.authorLygren, Ole Jørgen Scheie
dc.contributor.authorYndestad, Monika
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2020-01-31T13:13:56Z
dc.date.available2020-01-31T13:13:56Z
dc.date.created2019-03-21T16:29:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationLøberg, A., Dyregrov, K., Lindeman, S., Lygren, O. J. S., & Yndestad, M. (2019). «Hun var jo bare en rusmisbruker». Tidsskrift for velferdsforskning, 22(3), 228-239.nb_NO
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2639083
dc.description.abstractArtikkelen belyser hvordan etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall opplever møtet med hjelpeapparatet, og hvordan fagfolk som møter de etterlatte, kan bidra til å øke eller minske den opplevde stigmatiseringen av dem. Bakgrunnen for artikkelener at det hvert år dør ca. 300 mennesker av overdoser og narkotikarelatert død i Norge. Bak tallene sitter mange sørgende etterlatte tilbake. Likevel mangler det generaliserbar kunnskap om hvilke konsekvenser narkotikarelatert død har for nære etterlatte, og hvordan de møtes av hjelpeapparatet. Studier fra andre former for unaturlig død viser at etterlatte ofte ikke får den hjelpen de trenger, dersom ikke hjelpeapparatet har en proaktiv og empatisk tilnærming til de rammede. Artikkelforfatterne er knyttet til prosjektet «Etterlatte ved narkotikarelatert død i et recoveryperspektiv» (END-prosjektet) ved Høgskulen på Vestlandet. Artikkelen er teoretisk med empiriske eksempler som bygger på forfatternes egenopplevelser som etterlatte, og klinisk arbeidserfaring. Erfaringene knyttes til teori om stigmatisering, sosial interaksjonisme og kommunikasjonsteori for å belyse hvordan samhandlingen kan fortone seg, sett fra et etterlattperspektiv. Artikkelen viser at stigmatisering kan prege samhandling og kommunikasjon mellom etterlatte ved narkotikarelatert død og ansatte i hjelpeapparatet, og kan legge stein til byrden for de etterlatte. Det er viktig med kunnskap om komplekse stigmatiseringsprosesser i hjelpeapparatet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectnarkotikarelatert dødnb_NO
dc.subjectetterlattenb_NO
dc.subjecthjelpeapparatnb_NO
dc.subjectstigmatiseringnb_NO
dc.subjectkommunikasjonsteorinb_NO
dc.subjectsymbolsk interaksjonismenb_NO
dc.title"Hun var jo bare en rusmisbruker." Stigmatisering av etterlatte etter narkotikarelaterte dødsfall.nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderCopyright © 2019 Author(s).nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nb_NO
dc.source.pagenumber228-239nb_NO
dc.source.volume22nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for velferdsforskningnb_NO
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2019-03-04
dc.identifier.cristin1686819
cristin.unitcode203,11,3,0
cristin.unitnameInstitutt for velferd og deltaking
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal