• "Kulturregion Vestlandet"? : føresetnader og utfordringar for ein felles kulturregion på Vestlandet 

   Arnestad, Georg (HSF Rapport, Book, 2002)
   Det går for tida føre seg mange prosessar når det gjeld utforminga av det framtidige regionale Noreg. Så langt har kulturlivet og kultursektoren stått på utsida av desse prosessane. Kulturlivet plar gjerne stritte ...
  • Læring for profesjonskompetanse 

   Wilhelmsen, Britt Unni; Hole, Grete Oline; Hove, Synnøve; Jensen, Per Ivar; Aarstad, Jarle; Haugen, Gry Karin; Olsen, Nina Rydland; Sætre, Tove Pemmer; Waage, Jan Fredrik; Bland, Hanna; Wahlquist, Ole Henrik; Fykse, Øystein (Skriftserein, nr.2/2007., Book; Report, 2007-04)
  • Profesjonsutdanninger i Bergen 

   Blom, Kari; Hamre, Britt; Ertresvaag, Egil; Larsen, Johanne Louise (Skriftserien nr. 1 2007 - Fagrapport - artikkelsamling, Book; Report, 2007-03)