Show simple item record

dc.contributor.authorEliassen, Hilde
dc.date.accessioned2018-02-01T15:09:21Z
dc.date.available2018-02-01T15:09:21Z
dc.date.issued2010-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2481869
dc.descriptionMasteroppgave i samfunnsarbeiden_US
dc.description.abstractBakgrunn: I stadig økende grad består den norske befolkning av innbyggere med innvandrerbakgrunn. Det fører til behov for økt kunnskap om prosesser, som kan bidra til mangfold, deltakelse og inkludering på ulike samfunnsarenaer. Det er i liten grad forskningsbasert materiale på i innvandrerorganisasjonene og hvilken betydning deltakelse i organisasjonene kan ha for enkeltmedlemmer. Formål: Med mitt forskningsarbeid ønsker jeg å se på den sosiale, kulturelle og politiske betydning deltakelse i utvalgte innvandrerorganisasjoner i Bergen har for kvinner. Et av nøkkelbegrepene i faget samfunnsarbeid er sosial deltakelse. Økt kunnskap om innvandrerkvinners muligheter og begrensinger til sosial deltakelse vil ha en samfunnspolitisk betydning, og være et bidrag til utviklingen av faget, samfunnsarbeid. Materiale og metode: Materialet er innsamlet gjennom kvalitative semistrukturerte dybdeintervju med kvinner fra tre ulike innvandrerorganisasjoner i Bergen. Analysen av de transkriberte intervjuene baserer seg på ad hoc meningsgenererende metode. Kategorier og mønstre ble utviklet med utgangspunkt i dataene. Resultatene blir diskutert i lys av blant annet Bourdieus teori om makt og ulikhet og annen teori innen samfunnsarbeid. Konklusjon: Kvinnene forteller om foreningenes fellesskap og aktiviteter, som gir er av stor betydning for tilgang på sosial og kulturell kapital. Økt kapital gir muligheter for økt deltakelse på andre sosiale felt og dermed muligheter for økt integrering. Deltakelse i foreningene bidrar også til et politisk engasjement, men da først og fremst i forhold til fokus på menneskerettigheter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfagen_US
dc.subject.othermarginaliseringen_US
dc.subject.otherinnvandrerkvinneren_US
dc.subject.otherdeltakelseen_US
dc.subject.othermenneskerettigheteren_US
dc.subject.otherfrivillige organisasjoneren_US
dc.subject.otherintegreringen_US
dc.subject.otherempowermenten_US
dc.subject.otherinnvandrerorganisasjoneren_US
dc.subject.othersamfunnsarbeid
dc.subject.othersosial deltakelse
dc.title"Forening - og forandring?" Betydning av deltakelse i innvandrerorganisasjoner for kvinneren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record