Show simple item record

dc.contributor.authorEikeland, Asbjørn
dc.date.accessioned2018-02-01T15:09:12Z
dc.date.available2018-02-01T15:09:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2481851
dc.descriptionMasteroppgave i Samfunnsarbeiden_US
dc.description.abstractBakgrunn: I perioden 1999-2009 jobbet jeg i et økonomisk marginalisert område i Nord-Brasil. I denne perioden var jeg med på å etablere flere ulike sportslige, pedagogiske og kulturelle prosjekter for barn. Tambores do Tocantins var et av disse, en perkusjonsgruppe som jobber for å videreføre perkusive tradisjoner fra området. Det har ikke tidligere blitt forsket rundt Tambores do Tocantins fra et sosialfaglig perspektiv. Formål: Med mitt forskningsprosjekt ønsker jeg å se på hvilken betydning deltakelse i denne trommegruppen har hatt for mennesker som hadde sin oppvekst i bydelen Parque Eldorado. Økt kunnskap om betydningen av kunst og kultur for barn som lever i fattigdom, og om deres rettigheter sett i lys av FNs barnekonvensjon kan ha en samfunnspolitisk betydning og være retningsgivende for etablering av andre prosjekter rettet mot målgruppen. Materiale og metode: Materialet til oppgaven er samlet inn gjennom kvalitative intervjuer med seks mennesker tidlig i 20-årene. Disse var deltakere ved Tambores do Tocantins i en sammenhengende periode over flere år i sin barndom. Med utgangspunkt i dataene ble kategorier og mønstre utviklet, og funnene blir diskutert i lys av blant annet FNs barnekonvensjon og Paulo Freire sine teorier om frigjøring fra undertrykkelse og viktigheten av håp. Konklusjon: Oppgaven viser at kultur er viktig for barn fra økonomisk marginaliserte områder. Deltakerne forteller om et prosjekt som har gitt dem glede, erfaringer, opplevelser, læring og håp om en bedre framtid.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherBergen University Collegeen_US
dc.subject.othersamfunnsarbeiden_US
dc.subject.othersosial deltakelseen_US
dc.subject.othermarginalizationen_US
dc.subject.otherparticipationen_US
dc.subject.othercultureen_US
dc.subject.otherrightsen_US
dc.subject.otherempowermenten_US
dc.subject.otherdialogueen_US
dc.subject.otherhopeen_US
dc.title"Tambores Do Tocantins". En studie om deltakelse i et kulturprosjekt for barn i en økonomisk marginalisert bydel i Brasilen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record