Show simple item record

dc.contributor.authorKrovakova, Jana
dc.date.accessioned2018-02-01T15:08:54Z
dc.date.available2018-02-01T15:08:54Z
dc.date.issued2011-08
dc.identifierMastergradsoppgave i samfunnsarbeid
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2481822
dc.description.abstractMobbing er et av de viktigste utrykk for marginalisering og ekskludering i norske skoler, og rammer tusener av elever hver uke. Dette fenomenet skaper en trussel for undertrykte individer. Barn som er involvert i mobbing kan bli nektet tilgang til sosiale fellesskap, og kan bli utestengt fra kollektivet uten mulighet for sosial deltakelse. Siden sosial inkludering og deltakelse står sentralt i samfunnsarbeid, tenker jeg at mobbing er en aktuell tematikk i dette faget. Samfunnsarbeid kan være til hjelp for å undersøke muligheter for endring, og hjelpe mobbeofre med å finne tilgang til fellesskapet eller med å mobilisere nye fellesskap ut fra kollektive handlinger (Sudmann og Henriksbø 2009:5). Hutchinson knytter faget samfunnsarbeid til det å sette menneskers livssituasjon i sammenheng med samfunnsmessige forhold (Hutchinson 2003:73). Fokuset i denne oppgaven er derfor å betrakte mobbing fra forskjellige ståsted og i ulike sammenhenger knyttet til ulike sosiale fenomener. Studien analyserer tradisjonell mobbing og digital mobbing som en sosial praksis hvor elever fortolker, forhandler og sanksjonerer hverandres opptredener. Målet mitt er å undersøke de sentrale prosessene som former denne praksisen. Jeg vil undersøke på hvilke måter mobbing inngår i prosesser knyttet til sosialisering, fellesskapsdannelse og marginalisering. Jeg vil også studere betingelser for inkludering og empowerment. I den forbindelsen drøfter jeg teoretiske utgangspunkt for samfunnsarbeid knyttet til makt, empowerment, deltakelse, fellesskap, verdier, normer og mediekompetanse. Det empiriske utgangspunktet for studien er en norsk grunnskole, og materialet er innsamlet gjennom både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Spørreskjema og individuelle intervjuer utgjør forarbeidet for det som er det sentrale, nemlig fokusgruppeintervjuer. Mine forskningsspørsmål gir en oversikt over hvilke forskjeller og likheter som eksisterer mellom digitale og aktuelle fellesskap, hvilke vilkår fremmer digital og tradisjonell mobbing, og hvordan ungdomsskolelever opplever inklusjon og eksklusjon i klasserommet og on-line. Funnene tyder på at teknologi kommer imellom mennesker i samhandling, og at dette fører til at vilkårene for denne samhandlingen endres. Analysen av datamaterialet viser hvordan prosesser som foregår i interaksjon ansikt-til-ansikt er ulikt prosesser som foregår i den digitale kommunikasjonen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bergenen_US
dc.subject.othersamfunnsarbeiden_US
dc.subject.othersosial deltakelseen_US
dc.subject.othermobbingen_US
dc.subject.otherdigital mobbingen_US
dc.subject.othermediekompetanseen_US
dc.titleHvordan påvirker mobbing prosesser i et kollektiv? Inklusjons- og eksklusjonsprosesser i et samfunnsarbeidsperspektiven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record