Show simple item record

dc.contributor.authorBørsheim, Ingebjørg Træland
dc.date.accessioned2018-02-01T15:08:10Z
dc.date.available2018-02-01T15:08:10Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2481735
dc.descriptionMasteroppgave i samfunnsarbeiden_US
dc.description.abstractForskning viser at mange unge ikke fullfører videregående opplæring. Avbrutt skolegang har konsekvenser for yrkesmuligheter og sosiale forhold. Hensikten med denne studien var å få kunnskap om de erfaringer funksjonshemmede elever gjør i videregående skole og som påvirker valget om å fullføre skolegangen. Studien er basert på kvalitativ metode. Det ble gjennomført fokusgruppe med fire unge funksjonshemmede som ikke hadde fullført videregående opplæring. I tillegg ble tre elever intervjuet. Disse tre var fortsatt elever i videregående opplæring. I studien har det vært et samarbeid med organisasjonen Unge funksjonshemmede. De fleste deltakerne i studien var medlemmer i denne organisasjonen. Deltakerne hadde ulike funksjonsnedsettelser, både synlige og usynlige. Et hovedfunn er at det kan være vanskelig for elever med usynlige funksjonsnedsettelser å få forståelse for sine behov for tilrettelegging i skolen. Synliggjøring av vanskene er en utfordring for elevene. Læreres holdning til elevenes vansker er ulike og individuelle og der er manglende beredskap i skolen. Dette får konsekvenser for elevenes mulighet for deltakelse. Et annet funn er at elever med synlige, fysiske funksjonsnedsettelser eller lese- og skrivevansker i større grad erfarte en tilrettelagt skolehverdag og de opplevde mulighet for deltakelse i skolen. I møte med disse elevene hadde skolen en beredskap.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bergenen_US
dc.subject.othersamfunnsarbeid
dc.subject.othersosial deltakelse
dc.titleUnge funksjonshemmede. Utdanning - en utfordring. Om hvordan unge funksjonshemmede erfarer sine muligheter og begrensninger for å full føre videregående opplæringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record