Show simple item record

dc.contributor.authorArnestad, Georg
dc.date.accessioned2008-07-29T07:26:27Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.isbn82-466-0069-9
dc.identifier.issn0806-1688
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149528
dc.description.abstractDet går for tida føre seg mange prosessar når det gjeld utforminga av det framtidige regionale Noreg. Så langt har kulturlivet og kultursektoren stått på utsida av desse prosessane. Kulturlivet plar gjerne stritte imot forvaltningsreformer. I denne rapporten teiknar vi – etter oppdrag frå fylkeskulturstyresmaktene i dei fire vestlandsfylka – konturane av innhaldet i eit mogleg regionalt kulturforsøk og utvida kultursamarbeid på Vestlandet. Utgreiinga tek til orde for at fylkeskommunane etablerer forsøksprosjektet ”Kulturregion Vestlandet”. Prosjektet skal initiere felles kulturtiltak i regionen, og vere ein overbygning over eksisterande tiltak og prosessar. På nokre avgrensa område bør òg prosjektet overta det ansvaret og dei økonomiske verkemidla staten i dag har. Scenekunstfeltet og idrettsområdet peikar seg her ut. Gjennom regionale partnerskap og avtalebasert styring kan den ”nye” kulturregionen stå for ein samla regional utviklingsorientert politikk på desse felta. Også på fleire andre område vil eit utvida kultursamarbeid medverke til å styrkje Vestlandet som region.en
dc.format.extent1949817 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesHSF Rapporten
dc.relation.ispartofseries5/2002en
dc.subjectregion
dc.subjectregionalisme
dc.subjectidentitet
dc.title"Kulturregion Vestlandet"? : føresetnader og utfordringar for ein felles kulturregion på Vestlandeten
dc.typeBooken
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record