• Hvordan har hjemmetjenestene i Sogn og Fjordane tilpasset seg samhandlingsreformen? 

   Øyen, Karianne Røssummoen; Corneliussen, Hilde G.; Sunde, Olivia Sissil; Mittenmeier, Elisabeth; Strand, Geir Liavåg; Solheim, Marit; Ytrehus, Siri (HiSF-Rapport;1/2015, Research report, 2015-03-06)
   På oppdrag fra Sogn og Fjordane fylkeskommune, har Avdeling for helsefag ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) og Vestlandsforskning (VF) gjennomført en undersøkelse av hjemmetjenestene rettet mot eldre i Sogn og Fjordane ...
  • I dialog med eigen praksis : vidareføring av servicestudiet : sluttrapport 

   Solheim, Marit (HSF Notat, Book, 2005)
   Servicestudiet er ei modulbasert deltidsutdanning for tilsette i velferdssektoren og andre som ønskjer å auke sin kompetanse i kommunikasjon og service. Studiet vektlegg utvikling av praktisk handlingskompetanse, nær kopling ...
  • Rettleiarnettverket i Sogn og Fjordane : årbok 2003 

   Hoff, Marianne; Olsen, Kari Vold; Stundal, Aud Marie; Solheim, Marit (HSF Rapport, Book, 2003)
   Rettleiing er eit fagfelt i stor utvikling og eit felt som går på tvers av sektorar og profesjonar. Dette kan føre til at fag- og sektorspesifikke organ ikkje fangar opp det tverrfaglege i feltet. Nettverket skal vere ...
  • Rettleiarnettverket i Sogn og Fjordane : årbok 2005 

   Hoff, Marianne; Solheim, Marit; Strømmen, Grethe Hammer; Eikenes, Annbjørg (HSF Rapport, Book, 2005)
   Rettleiing er eit fagfelt i stor utvikling og eit felt som går på tvers av sektorar og profesjonar. Gjennom årboka, den årlege konferansen og nettsidene er Rettleiarnettverket i Sogn og Fjordane ein tverrfagleg møteplass ...
  • Rettleiarnettverket i Sogn og Fjordane : årbok 2007 

   Fossøy, Ingrid; Hoff, Marianne; Solheim, Marit; Terum, Ingrid (HSF Rapport, Book, 2007)
   Rettleiing er eit fagfelt i stor utvikling som går på tvers av sektorar og profesjonar. Forfattarane kjem frå mange ulike fag og sektorar, og artiklane reflekterer eit mangfald av målgrupper, metodar og problemstillingar i ...