• Motivasjon og holdninger til HMS og rapportering ombord 

      Smeby-Lerstad, Kai Arne (Bachelor thesis, 2008)
      Denne oppgaven handler om motivasjon og holdninger til HMS og rapportering ombord. Problemstillingen for oppgaven var: Hvordan påvirker rederiene og kollegaer den enkelte arbeidstakers motivasjon og holdninger til HMS og ...