• Can spontaneous Internet activity serve the goals of school? 

   Salomon, Gavriel; Sjøen, Martin; Sandvold, Sigurd (HSH-rapport;2016/2, Others, 2016-09-16)
   The culture of the social media, usually engaged out of school, is fundamentally different from that of the school. The differences can be reduced to a culture of spontanity, absence of prescribed learning goals and ...
  • Prosjekt Livslang læring i HVL 

   Myhre, Ingvild Brekke; Sandvold, Sigurd; et al (HVL-Rapport;8/2021, Report, 2021)
   Prosjekt Livslang læring i HVL har vore knytt til kva ambisjonar HVL har for å realisere regjeringa si satsing på kompetanse og det å lære heile livet. HVL ynskjer å vere den føretrekte samarbeidspartnaren og betydeleg ...