• Academic urban legends 

   Rekdal, Ole Bjørn (Journal article, 2014)
  • Akademisk mytemakeri 

   Rekdal, Ole Bjørn (Chronicle, 2015-02-05)
   Spinat er ikke en god kilde til jern. Men når påstander kommer på trykk i vitenskapelige publikasjoner, trylles de om til hellige tekster.
  • Akademiske hundedager 

   Rekdal, Ole Bjørn (Chronicle, 2010-09-30)
   Kildehenvisninger kan være så mye:sikkerhetsnett, skryt, rebus, tilsløring, pynt eller tyvegods. Det er meningsløs, dårlig og uredelig kildebruk innen akademia, skriver Ole Bjørn Rekdal i denne kronikken.
  • Akademiske vandrehistorier 

   Rekdal, Ole Bjørn (Chronicle, 2012-05-08)
   Forskere kan være ukritiske til sannhetsgehalten i hva de videreformidler, slik skapes de akademiske vandrehistoriene og slik oppsto mytene om spinatens sunnhet, skriver Ole Bjørn Rekdal i denne kronikken.
  • Apartheid i forskning 

   Rekdal, Ole Bjørn; Blystad, Astrid (Bergens Tidende, Chronicle, 2007-09-25)
  • Bibliography on Mbulu 

   Rekdal, Ole Bjørn (GeGCA-NUFU Publications, Others, 2007)
  • Bokomtale: Van Wolputte, S.a.o.Medical pluralism .... 

   Rekdal, Ole Bjørn (Norsk Antropologisk Tidsskrift, Others, 2005)
  • Cross-Cultural Healing in East African Ethnography 

   Rekdal, Ole Bjørn (Medical Anthropology Quarterly 13(4), Peer reviewed; Journal article, 1999-12)
   Examples of cross-cultural therapeutic relations have been mentioned frequently in ethnographic accounts from East Africa but have rarely been the object of in-depth description and analysis. Colonialist ideology, ...
  • Datoga, let's beware of aids 

   Rekdal, Ole Bjørn; Blystad, Astrid; Malleyeck, Herman; Gasheha, Peter (Report, 2006)
  • Det er mang slags kjærlighet 

   Rekdal, Ole Bjørn (Chronicle, 2010-04-24)
   I Bergen pipes det ofte på egne spillere, og ikke bare når de ligger under. Her kan det pipes fordi Brann ikke leder. Det er enkelte triste trekk ved bergensernes intense kjærlighet til fotballaget sitt.
  • En akademisk miljøkatastrofe 

   Rekdal, Ole Bjørn (Chronicle, 2013-02-12)
   Vedtaket i Kunnskapsdepartementets klageutvalg om plagiatsaken på BI viser fram et akademisk miljø som ikke aner hva plagiat er for noe, skriver Ole Bjørn Rekdal i denne kronikken.
  • En vandring på akademiske snarveier 

   Rekdal, Ole Bjørn (Uniped, Peer reviewed; Journal article, 2012)
   En del av det som formidles som fakta i anerkjente vitenskapelige publikasjoner er basert på ulike former for rykter, og av og til er ryktene såpass sammensatte og fargerike at de kan klassifiseres som akademiske ...
  • Enigmatic medical citations 

   Rekdal, Ole Bjørn (Peer reviewed; Journal article, 2011-12)
  • Eshageada UKIMWI Datoga; a culture specific film project from Mbulu/Hanang, Tanzania 

   Rekdal, Ole Bjørn; Blystad, Astrid; Malleyeck, Herman; Gasheka, Peter (Others, 2006)
  • Eventyr fra Afrika 

   Rekdal, Ole Bjørn (Bergens Tidende, Chronicle, 2004-05-25)
  • Experiences of orphan care in Amach, Uganda: assessing policy implications 

   Oleke, Christopher; Blystad, Astrid; Rekdal, Ole Bjørn; Moland, Karen Marie (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Uganda is estimated to have around two million orphans constituting approximately 19% of all the children in the country.This paper presents findings from a study on the experiences of orphan care among Langi people of ...
  • Fakta på ville veier og henvisninger hinsides fornuften 

   Rekdal, Ole Bjørn (Tidsskrift for samfunnsforskning, Peer reviewed; Journal article, 2009)
  • Forebygging av plagiat 

   Rekdal, Ole Bjørn (Chronicle, 2011-07-08)
   Elektroniske verktøy mot plagiat har en rekke begrensinger, Skriver Ole Bjørn Rekdal.
  • Gåtefull medisinsk kildebruk 

   Rekdal, Ole Bjørn (Peer reviewed; Journal article, 2011-12)
  • The invention by tradition: Creativity and change among the Iraqw of northern Tanzania 

   Rekdal, Ole Bjørn (Doctoral thesis, 1999)
   Avhandlingen tar utgangspunkt i etnografisk materiale fra iraqw-folket, og er basert på tilsammen to års feltarbeid i det nordlige Tanzania. Avhandlingen tar for seg samspillet mellom ulike etniske grupper i et område som ...