Now showing items 21-33 of 33

  • Kulturell kontinuitet og sosial endring. En studie av iraqw-folket i det nordlige Tanzania 

   Rekdal, Ole Bjørn (Bergen Studies in Social Anthropology, Book, 1994)
   This book is a revised version of the thesis I submitted in December 1991 as part of the requirements for the Cand. Polit. degree in social anthropology. The focus of the study is social and cultural processes among the ...
  • Money, Milk and Sorghum Beer; Change and Continuity among the Iraqw of Tanzania 

   Rekdal, Ole Bjørn (Africa : Journal of the International African Institute, Peer reviewed, 1996)
  • Når grensene sprenges 

   Rekdal, Ole Bjørn (Journal article, 2011)
   Det var noe kjent med historien jeg akkurat hadde lest: Et avisoppslag om en dusjdør av glass som regelrett hadde eksplodert, tilsynelatende helt uten forvarsel. Heldigvis ble ingen alvorlig skadet, men artikkelen inneholdt ...
  • Onani med overraskelser 

   Rekdal, Ole Bjørn (Chronicle, 2010-11-02)
   Et runkende ekorn i Nabimia skapte overskrifter på forskning.no og i andre medier. Ole Bjørn Rekdal har lest nyhetssakene kildekritisk.
  • Open access : en forfatters dilemma 

   Rekdal, Ole Bjørn (Others, 2008-09-30)
  • Perceived unfairness in working conditions: The case of public health services in Tanzania 

   Songstad, Nils Gunnar; Rekdal, Ole Bjørn; Massay, Deodatus; Blystad, Astrid (Peer reviewed, 2011-02-12)
   BACKGROUND: The focus on the determinants of the quality of health services in low-income countries is increasing. Health workers’ motivation has emerged as a topic of substantial interest in this context. The main objective ...
  • Plagiat og forebygging: går vi over bekken etter vann? 

   Rekdal, Ole Bjørn (Uniped, Journal article, 2011)
   Artikkelen tar for seg ulike typer vanskeligheter med å avdekke plagiat i studentoppgaver og advarer mot å ha for sterk tiltro til hva elektroniske verktøy og plagiatkontrollprogrammer kan utrette i så måte. Slike programmer ...
  • Plagiat som barnemat 

   Rekdal, Ole Bjørn (Chronicle, 2011-04-15)
   En av sønnene til Gadaffi står nå i den elektroniske gapestokken fordi han skal ha plagiert en lang rekke kilder i doktorgradsavhandlingen sin. Det er store mørketall rundt plagiering, men praksisen kan bekjempes med enkle ...
  • Plutselig eksploderte dusjdøra 

   Rekdal, Ole Bjørn (Chronicle, 2012-01-17)
   Når herdet glass eksploderer, er resultatet små og ufarlige glassbiter. Allikevel fører det ofte til dramatiske avisoppslag, skriver Ole Bjørn Rekdal i denne kronikken.
  • Questionable Research Practices and Misconduct Among Norwegian Researchers 

   Kaiser, Matthias; Drivdal, Laura; Hjellbrekke, Johannes; Ingierd, Helene; Rekdal, Ole Bjørn (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This article presents results from the national survey conducted in 2018 for the project Research Integrity in Norway (RINO). A total of 31,206 questionnaires were sent out to Norwegian researchers by e-mail, and 7291 ...
  • Seclusion, protection and avoidance : exploring the metida complex among Datoga of Northern Tanzania 

   Blystad, Astrid; Rekdal, Ole Bjørn; Malleyeck, Herman (Africa, Peer reviewed, 2007-08)
   This article deals with metida avoidance practices as they emerge in daily and ritual practice among the agro-pastoral Datoga-speaking peoples of Tanzania. The elaboration of the avoidance practices varies starkly between ...
  • Tvilsom kildebruk truer kvaliteten i forskningen 

   Rekdal, Ole Bjørn (Forskning.no, Chronicle, 2014-10-24)
   Hvis vi er opptatt av kvalitetssikring av kunnskap bør vi rette oppmerksomheten mot tvilsom akademisk kildebruk, nemlig den akademiske hviskeleken, skriver Ole Bjørn Rekdal denne kronikken.
  • When hypothesis becomes myth: The Iraqi origin of the Iraqw 

   Rekdal, Ole Bjørn (Peer reviewed, 1998)
   The now-rejected Hamitic hypothesis, depicting Caucasoid peoples from the north as responsible for a number of precolonial cultural and technological achievements in Africa, served to legitimize European intervention and ...