• En nasjonal kartlegging blant helsesykepleiere om samarbeid med skole og barnehage 

   Nitter, Cathrine Bergh; Sollesnes, Ragnhild; Litland, Astrid Synnøve; Musland, Marte Gausvik; Leversen, Ingrid (HVL-Rapport;5/2023, Research report, 2023)
   Formålet med denne undersøkelsen var å kartlegge generelt samarbeid på individ- og systemnivå mellom helsestasjon og barnehage og mellom skolehelsetjeneste og skole. I tillegg undersøkes samarbeidet om kosthold og måltidsvaner ...
  • Erfaringer fra skolematordninger i Norge 

   Musland, Marte Gausvik; Vildmyren, Iselin; Bakke, Lene; Bjørndal, Bodil; Greffel, Nathalia; Leversen, Ingrid (HVL-Rapport;6/2022, Report, 2022)
   Denne rapporten er delt inn i to hoveddeler. Del 1 omhandler de erfaringene som informantene har gjort seg gjennom sine skolematordninger, samt noen generelle beskrivelser av praksis. Del 2 av rapporten omhandler modeller ...