• Barn sitt forhold til bærekraftig utvikling 

      Lieberknecht, Mathias (Master thesis, 2023)
      Bærekraftig utvikling er et komplisert begrep med hundrevis av definisjoner, og er sentralt i den norske læreplanen LK20. Samtidig eksisterer det lite forskning om hvordan barn forstår bærekraftig utvikling og hva de føler ...