• Brannbekjempelse med vanntåke i verneverdige bygninger 

   Baastad, Rune; Hugnastad, Eirik; Wichmann, Per Malvin Aa (Bachelor thesis, 2014-07-17)
   Riksantikvarens arbeid går ut på å bevare verneverdige trebygninger i Norge. Brannverntiltak er viktig i dette arbeidet, noe storbrannen i Lærdal tydelig viste. Utvendige automatiske slokkeanlegg er allerede installert i ...
  • Rømning i røyk: Evakueringsforsøk med ledesystem og simulering av forflytning i røyk 

   Hugnastad, Eirik (Master thesis, 2018)
   En brann kan utvikle store mengder røyk som vanskeliggjør evakuering dersom røyken sprer seg til flukt- og rømningsveier. I byggteknisk forskrift TEK 17 er det krav om at det ikke skal kunne forekomme røykgasskonsentrasjoner ...