• Refleksjon i en veiledning av barnehagelærerstudent 

      Brekke-Bergh, Ingrid Johanne (Master thesis, 2020)
      Bakgrunn: Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (Kunnskapsdepartementet, 2017) beskriver at studenter skal kunne utvikle evnen til å analysere egne holdninger, og egne og andres handlinger gjennom refleksjon. ...