• HVL-studenters bruk og oppfatninger av KI-chatboter i utdanning 

   Møgelvang, Anja; Ludvigsen, Kristine; Bjelland, Camilla; Schei, Odin Monrad (HVL-Rapport;6/2023, Report, 2023)
   Innledning: I denne rapporten presenterer vi i Faggruppen universitetspedagogikk de foreløpige resultatene av en spørreundersøkelse som kartlegger HVL-studenters bruk og oppfatninger av kunstig intelligens (KI) og KI-chatboter ...
  • Vårt doble dilemma – luper og speil i arbeid med refleksjon i lærerutdanningen 

   Bjelland, Camilla; Haugsgjerd, Annette Johannessen (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The purpose of this article is to explore the following question: How do we think and act as teacher educators in our interaction with students and their preconceptions of teacher education? We will both be exploring ...