• Begynnaropplæring i norsk for fagleg sterke elevar 

   Strandos, Hilde Sognnæs; Vikdal, Rita Årevik; Bjørhusdal, Eli (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen byggjer på ein observasjons- og intervjustudie av didaktisk arbeid med ei elevgruppe som har fått heller lite merksemd i forskingslitteraturen: fagleg sterke elevar ibegynnaropplæringa i norsk. Ti ...
  • Gården som en av skolens dannings- og læringsarenaer 

   Grimsæth, Gerd (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I takt med behov for ulike typer læringsarenaer knyttet til skolen blir stadig flere gårder i Norge en del av skolens tilbud for å øke nærhet til praktisk læring og for å øke elevenes kunnskap om naturen. Undersøkelsen som ...
  • Improvisasjon som bindeledd mellom teori og praksis i profesjonsutdanninga til lærarstudenten 

   Kulild, Marit; Engelsen, Knut Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen undersøkjer kunnskap og erfaring med improvisasjon som fenomen i lærarutdanninga. Gjennom fire semester har ei gruppe lærarstudentar undersøkt, prøvd ut og reflektert over ulike sider av improvisasjon ...